Overheden & Civaan

Van raakvlakkenanalyse tot verificatie kabels en leidingen

Overlegmoment
Werktekening

Met name gemeenten en ook provincies schakelen Civaan in bij civiele projecten. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een rotonde, het verleggen van een straat of het verduurzamen van een wijk of industrieterrein. In al deze geschetste gevallen brengen we de aard, staat en positie van kabels en leidingen in kaart – en verrijken we die gegevens met relevante informatie.

Dit alles om graafschade zoveel mogelijk te voorkomen en oponthoud bij (vaak grootschalige) projecten tegen te gaan.

De hulp van Civaan kan op verschillende niveaus, op uiteenlopende momenten en in allerlei rollen tijdens een project nodig zijn.

Initiatiefase

Adviserende rol in de initiatieffase

Aan het begin van het project, in de CROW 500 spreken we dan van de initiatieffase, adviseren we de partijen die bij een civieltechnisch werk betrokken zijn. De opdrachtgever, over het algemeen de overheid, laat de haalbaarheid van het programma van eisen onderzoeken.

Civaan neemt in dat onderzoek de rol in van expert ondergrondse infra in. We analyseren de huidige ligging van kabels en leidingen en toetsen die aan het pve.

Ons meteen inschakelen

Problemen vroegtijdig tackelen

Problemen kunnen we zo in een vroegtijdig stadium in een project al tackelen. Het gaat dan om verschillende zaken, zoals conflicterende middenspanningskabels of gasleidingen, maar ook watertransportleidingen
De CROW 500 legt de verantwoordelijkheid over kabels en leidingen nadrukkelijk bij opdrachtgevers en grondroerders. Onze opdrachtgevers profiteren, als ze Civaan in deze adviserende rol inhuren, van alle kennis en kunde die er bij ons in huis is.

Zorgvuldig en veilig graafproces

Zo zorgen we er samen voor dat het graafproces zo zorgvuldig en veilig mogelijk gebeurt. Zonder schade aan kabels en leidingen.

Meer lezen over onze adviserende rol

Onderzoeksfase

Raakvlakkenanalyse (onze Quikscan)

In de onderzoeksfase voeren we een analyse uit van de bestaande situatie in de ondergrond. We pellen de ondergrondse infrastructuur vanaf het maaiveld laag voor laag af.

Dit noemen wij bij Civaan de Quikscan – in de infrastructurele wereld staat dit bekend als de raakvlakkenanalyse.

We toetsen hierbij het ontwerp aan de ondergrond: we leggen de planschets over te tekeningen van de bestaande kabels en leidingen heen en zoeken naar eventuele knelpunten.

Ons meteen inschakelen

Overzicht

Met de resultaten van de raakvlakkenanalyse kunnen we de verschillende partijen (netbeheerders, overheden of andere eigenaren en gebruikers van kabels en leidingen) goed overzicht bieden van de situatie. Dit overzicht past naadloos in het zorgvuldig graven proces (volgens CROW 500).

En op die situatie kunnen de plannen dan weer worden aangepast.

Meer informatie over de onderzoeksfase

Ontwerpfase

Coördinerende rol vanaf de ontwerpfase

Civaan als coördinator. In deze rol voelen we ons thuis, in zowel de ontwerpfase en de fase van de werkvoorbereiding als in de daadwerkelijke uitvoeringsfase (volgens de CROW 500).

Op het moment dat een initiatief daadwerkelijk een project wordt en de voorbereiding achter de rug is, de haalbarheidsonderzoeken een positief resultaat geven, gaan we aan de slag.

Aan de hand van de raakvlakkenanalyse maken we afspraken met netbeheerders en andere eigenaren van kabels en leidingen, zodat die tijdig kunnen worden verlegd, of op een andere manier aangepast.

Ons meteen inschakelen

Voor telecombedrijven zorgen we voor een Verzoek tot Maatregelen (VTM).  Voor overige bedrijven en organisaties doen, meestal volgend uit de AVOI (Algemene verordening ondergrondse infrastructuren) we een Verzoek tot Aanpassing (VTA) of als een overheid andere overeenkomsten heeft passen we deze toe.

We zorgen in deze rol met name voor de afstemming tussen de verschillende partijen en begeleiden het werk van netbeheerders, overheid en civiele aannemers. Desgewenst maken we proefsleuven en verrichten we andere werkzaamheden.

Gebruiksfase

Verificatie van kabels en leidingen

Tijdens de gebruiksfase kunnen we zowel door de overheid als door andere partijen (zoals netbeheerders) de vraag krijgen om aan te sluiten bij een project. Het gaat hier meestal om werkzaamheden waarvoor al een vergunning bestaat.

Een vergunning die nodig is, alvorens een partij iets in de grond wil leggen of doen.

Ons meteen inschakelen

Wij verifiëren of de vergunning daadwerkelijk wordt nageleefd. Simpel gezegd: ligt de kabel of leiding op de plek zoals bedoeld?

Met de toevoeging van deze nieuwe dienst maken we de cirkel compleet. Civaan is daarmee dé specialist van ondergrondse infrastructuur en dan met name kabels en leidingen, voor de overheid.

Meer informatie over de verificatie

Onze projecten

Vervanging oevers in provincie Noord-Holland

De combinatie Beens Groep/Hakkers gaat verschillende oevers in de provincie Noord-Holland opknappen. Deze oevers hebben versterking nodig. Dat gebeurt onder meer door stalen damwanden te plaatsen.