Civaan controleert vergunningen in gebruiksfase

Overheden & Civaan / Gebruiksfase

Civaan controleert vergunningen in gebruiksfase

Als het goed is, worden kabels en leidingen aangelegd conform de afgegeven vergunning en de geldende Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) of met de nadere regels. Civaan meet of dat zo is.

Doel

De ruimte in de ondergrond in Nederland is schaars. En wordt ook alleen maar schaarser door de energietransitie, het elektrificeren van onze samenleving en omdat data steeds belangrijker wordt. Ook klimaatadaptatie speelt een prominente rol.

Daarom vinden we het belangrijk - sterker nog: ís het belangrijk - dat we goed, zorgvuldig en zuinig met de ondergrond omgaan. En ons houden aan gemaakte afspraken over die ondergrond en de ondergrondse infrastructuur.

Met onze kwaliteitscontrole kun je de vergunninghouder aanspreken op de gemaakte afspraken. Daarnaast draagt het borgen van de aanleg van kabels en leidingen volgens zo’n vergunning bij aan het verminderen van kabel- en leidingschade.

Uitvoering en aanpak

Bij zo’n meting na afloop van de aanleg van leidingen en kabels gaan we als volgt te werk:

 • We controleren de aangetroffen kabel en/of leiding volgens de afgegeven vergunning

 • We voeren een controleslag uit op iedere 50 m1 aangelegde kabel en/of leiding. Dit is een inschatting:
  Zo nodig verwijderen we straatwerk voor de controle
  We voeren een proctorproef uit op coördinaat, op x en y
  We maken een foto van de situatie van de ligging van kabel of leiding
  We tonen de dieptelegging aan de bovenkant aan van de eerste nieuw gelegde kabel of leiding op coördinaat x, y en z
  We herstellen de situatie tot die weer zo is zoals aangetroffen voor de controleslag

 • We leveren een rapport op met de bevindingen die we toetsen aan de afgegeven vergunning.