Civaan adviseert aannemers bij aanbestedingstrajecten

Civaan adviseert aannemers bij aanbestedingstrajecten

De opdrachtgever neemt het initiatief voor een civieltechnisch project. Het programma van eisen en soms zelfs het schetsontwerp zijn klaar. Tijd om de markt op te gaan: de opdrachtgever vraagt civiele aannemers in te schrijven op het initiatief.

Afhankelijk van de uitvraag bij aanbestedingen zal de opdrachtgever ook om specifieke expertise vragen op het vraagstuk kabels en leidingen. Veel aannemers hebben deze kennis niet of niet voldoende in eigen huis. Civaan helpt bij dit soort aanbestedingstrajecten civiele aannemers door juist die kennis in te brengen.

Uiteraard werken we daarbij per project exclusief voor één aannemer.

We kunnen op verschillende momenten in dit traject inspringen. Het moment waarop u de hulp van Civaan inroept, hangt af van de hoeveelheid onderzoek die al is verricht door de uitvragende opdrachtgever.

Quikscan: onze raakvlakkenanalyse inzetten bij tender

We werken in de onderzoeksfase en/of ontwerpfase vragen over de ondergrondse infrastructuur uit. Soms is er al een raakvlakkenanalyse van kabels en leidingen gemaakt door de opdrachtgever, maar we kunnen deze analyse – die wij de Quikscan noemen – vanzelfsprekend ook voor onze rekening nemen. Zo brengen we de kabels en leidingen in beeld, waarmee we met Autocad een analyse kunnen uitvoeren om te kijken naar eventuele knelpunten in het programma van eisen.

Deze knelpunten werken we uit in een geoptimaliseerde Excel-tool. Zo krijg je uitgebreid inzicht in doorlooptijden, verleggingskosten en potentiële geografische conflictgebieden.

Meedenken in strategie aannemer

In de tender denken we zo mee in de strategie van de aannemer. We adviseren wat er wel of niet mogelijk is met kabels en leidingen. We werken trade-offs uit, waarmee de aannemer dan nog beter een afweging kan maken over de werkwijze. Ook adviseren we in de doorlooptijden van netbeheerders en indien gewenst maken we meteen een inschatting van de verleggingskosten.

We stellen de informatie zo op, dat die rechtstreeks in het EMVI-plan past. Indien nodig kan het plan ook nog uitbreiding krijgen met mitigerende maatregelen.

We voegen zodoende waarde toe tijdens het tendertraject en maken het lean door onze specifieke kennis van kabels en leidingen in te brengen. Met onze civiele achtergrond kunnen we meedenken in ontwerpkeuzes en de impact van kabels en leidingen direct in kaart brengen bij een project.

Vervolgens kunnen we verderop in het proces ook de coördinatie oppakken.