Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur en civaan

Spin in het web bij veranderingen in de ondergrondse infrastructuur

hero-home_wvw_5369_2@0,25x.webp

Het Nederland van de toekomst begint in de grond. Onder het maaiveld. Daar waar wij ons op ons gemak voelen: bij de ondergrondse infrastructuur. Immers: meer dan ooit zullen we kabels en leidingen nodig hebben om aan de toenemende behoefte in heel Nederland aan voldoende energie, een optimale internetverbinding en schoon drinkwater te voldoen.

Als specialist in ondergrondse infrastructuur speelt Civaan een onmisbare rol om Nederland klaar te maken voor de toekomst.

Energietransitie

Het Nederlandse energienetwerk raakt steeds vaker overbelast. En op sommige plekken raakt het zelfs simpelweg vol. In vaktermen noemen we dit netcongestie.

Overheden krijgen er steeds vaker mee te maken dat ze bericht krijgen van de regionale netbeheerder dat er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar is. Simpel uitgelegd: de kabel die in de grond ligt, kan de gevraagde transportbewegingen van energie niet meer aan.

Dit komt onder meer door de toenemende vraag naar energie. Ons netwerk is ontworpen voor de energiebehoefte van de jaren ’60 tot de jaren ’80 – een tijd waarin we nog leefden zonder magnetron, mobiele telefoons en bijvoorbeeld laadpalen.

Ook het streven om minder gas te gebruiken (‘versneld van het gas af gaan’) zorgt voor een toenemende vraag naar elektriciteit. Woningeigenaren, bedrijven en andere organisaties kiezen massaal voor zonnepanelen. Gevolg hiervan: op zonnige dagen een enorme piek aan ‘teruggeleverde’ elektriciteit.

Om het Nederlandse netwerk geschikt te maken voor de grote pieken in vraag én aanbod, moeten de netbeheerders het net verzwaren. Ook – en misschien zelfs wel vooral - op wijkniveau.

Dat betekent letterlijk het vervangen van de kabel in de straat. En het betekent bijvoorbeeld ook dat een verdeelstation niet voor de huidige 200 woningen geschikt is, maar slechts voor 50. Of nog minder.

Dit heeft een enorme impact op de omgeving, zowel tijdelijk als permanent.

Digitale transitie

Een soortgelijke uitdaging als de energietransitie, is ook de nog steeds stijgende vraag in Nederland naar internetcapaciteit…

Optimale (drink)watervoorziening

Een derde actuele ontwikkeling waar de kwaliteiten Civaan goed van pas komen, is de drinkwatervoorziening in Nederland. Zowel de waterleidingen als het riool loopt in ons land immers grotendeels onder de grond…