Onze diensten

Civaan als coördinator kabels en leidingen

Om uit te leggen wat wij voor overheden – en met name gemeenten – kunnen betekenen als coördinator kabels en leidingen, kunnen we het best een bestaand project als voorbeeld nemen. De onderstreepte woorden komen letterlijk terug in de CROW500.

Civaan als coördinator kabels en leidingen

Verleggen kabels en leidingen

In dit geval gaat het om het proces van verleggen van kabels en leidingen bij de Periksweg, dat wij bewaken voor de gemeente Enschede. Wij voeren namens de gemeente de coördinatie over dit project.

We begonnen hier met het analyseren van de benodigde civiele werkzaamheden als het gaat om kabels en leidingen en brachten in kaart wat er tijdens de initiatiefase en de ontwerpfase al was onderzocht. Op basis van deze analyse stelden we een maatregelenplan op.

Het opstellen van proefsleuflocaties en aansturen van het maken van proefsleuven volgde daar logischerwijs op. Zo konden we de bestaande kabels en leidingen goed en definitief lokaliseren.

Dat zorgde er weer voor dat we het proces van verleggen van de ondergrondse infra konden vaststellen, in overeenstemming met en op basis van AVOI en de Telecommunicatiewet. Daarna konden we in overleg treden met netbeheerders, het projectteam van de gemeente of de omgevingsadviseur om de plannen voor te leggen.

Een voorstel voor het nieuwe nuts-tracé en het opstellen van verzoeken tot aanpassing en/of verzoeken tot nemen van maatregelen aan de respectievelijke partijen was onze volgende taak, waarna we de planning voor de verlegging op hoofdlijnen opstelden voor de netbeheerders.

Het bewaken van die planning, opstellen van werkinstructies (indien kabels en leidingen kunnen blijven liggen tijdens de civiele werkzaamheden) hoorde ook bij onze taken als coördinator.

Na afloop van de civiele werkzaamheden, nemen we de raakvlakken met de netbeheerders door. Tijdens deze evaluatie nemen we samen eventuele verbeterpunten door.

Verdere werkzaamheden als coördinator

  • Ondersteuning bieden en controleren van de bijlagen A en B (Kvv) van de (eventuele) projectovereenstemmingen

  • Eens per 2 weken bespreken van de voortgang van het project met het projectteam van de gemeente

Mocht er onverhoopt een escalatie of calamiteit voorkomen, dan lichten we daar de projectleider van de gemeente over in.