Civiele aannemers & Civaan

Adviseren bij tenders, Coördineren en maken proefsleuven

Werktekening

Civiele aannemers schakelen Civaan tijdens verschillende fases (volgens de CROW 500) van een civieltechnische infrastructureel project in. In de onderzoeksfase helpen we ze bij het schrijven van tenders, we treden op als coördinator bij verzoeken tot aanpassing (VTA) en POS (projectovereenstemming) en maken proefsleuven bij projecten.

Bij projecten in de civiele aannemerij zorgen we ervoor dat tijdens de uitvoer van het project geen graafschade of ander oponthoud ontstaat.

Initiatiefase

Adviseren bij het schrijven van tenderdocumenten

Afhankelijk van de uitvraag bij aanbestedingen werken we in de onderzoeksfase voor civiele aannemers vragen over de ondergrondse infrastructuur uit. Soms is er al een raakvlakkenanalyse gemaakt door een extern ingenieursbureau, of door Rijkswaterstaat.

Op basis van die analyse kunnen wij dan ramen wat het kost om verleggingen te doen, categoriseren de leidingen en kabels en kijken of er conflicten in de infrastructuur kunnen ontstaan. Onze berekeningen neemt de aannemer mee tijdens het tenderproces.

Onze bevindingen werken we uit in een notitie voor de plan van aanpak.

Ons meteen exclusief inschakelen voor uw tender?

In die notitie geven we antwoord op de uitvraag van de opdrachtgever: ‘Hoe gaat u met kabels en leidingen om’. Daarnaast zit er ook en onderdeel communicatie bij, waarin we adviezen geven over de communicatie en samenwerking met nutsbedrijven.

Vervolgens kunnen we verderop in het proces ook de coördinatie oppakken.

Exclusief: Uiteraard werken we hierbij slechts voor één aannemer per tender.

Meer lezen over wat wij kunnen doen bij aanbestedingstrajecten?

Ontwerpfase

Coördinator VTA-POS

Civaan als coördinator voor civiele aannemers: dit gebeurt vooral in de ontwerpfase en de werkvoorbereiding.

Ten eerste kunnen wij namens de opdrachtgever een VTA opstellen, een verzoek tot aanpassing. Daarmee verzoeken we een netbeheerder om een kabel of leiding te verleggen. We stellen een conceptbrief op, die een overheidspartij als beheerder (vaak Rijkswaterstaat) dient te ondertekenen.

Daarmee geven ze de intentie aan om de kabel of leiding te verleggen.

Het opstellen van een VTA is een getailleerd proces. We beschikken over de kennis hiervoor, specifieke know-how die civiele aannemers meestal niet in huis hebben.

Hetzelfde geldt voor een POS (projectovereenstemming), voor beheerders van netwerken die geen overheidspartij zijn.

Civaan inschakelen als coördinator

Meer lezen over onze rollen bij VTA’s en POS’sen

Uitvoering

Maken van proefsleuven bij civiele projecten

Tijdens de ontwerpfase, de werkvoorbereiding en/of de uitvoeringsfase (CROW 500) kan het nodig zijn om de positie van kabels en leidingen in het veld in beeld te brengen. Om dit te doen, maken we proefsleuven in de omgeving.

Met een kraan graven we op, door onze digitale meetapparatuur bepaalde, plekken, om te kijken of de kabels en leidingen daadwerkelijk op de ingetekende posities liggen. Zo krijgen we de exacte posities van de ondergrondse infrastructuur in beeld. We verifiëren op deze manier het ontwerp; een goede manier om graafschade te voorkomen.

Proefsleuven maken? Schakel Civaan hiervoor in

Lees meer over het maken van proefsleuven