Civaan ingenieurs en adviesbureau

Specialist in ondergrondse infrastructuur

Als adviesbureau in de civiele techniek voelen wij ons vooral thuis onder de grond. Kabels, leidingen en buizen, daarin zijn we gespecialiseerd.

Over ons

Civieltechnisch adviesbureau,
gespecialiseerd in ondergrondse
infrastructuur

Als adviesbureau in de civiele techniek voelen wij ons vooral thuis onder de grond. Kabels, leidingen en buizen, daarin zijn we gespecialiseerd. Civaan werkt voor overheden en infrabedrijven, daar waar er gegraven dient te worden. Bijvoorbeeld om de ondergrondse infrastructuur klaar te maken voor het Nederland van na 2030.

Onze Werkvelden

Wij werken samen met overheden, aannemers en ontwikkelaars

Civaan ingenieurs en adviesbureau

De overheid & Civaan

Van het aanleggen van een rotonde tot het verduurzamen van een wijk: provincies en met name gemeenten schakelen Civaan in vanwege de expertise in de ondergrondse
infra. We werken voor hen van initiatiefase tot aan de uitvoering,
in verschillende rollen.

Lees meer
Civaan ingenieurs en adviesbureau

Civiele aannemers & Civaan

Wij zijn een adviesbureau voor de civiele techniek, gespecialiseerd in de infrastructuur in de bodem. Geen wonder dat civiele aannemers bij ons aankloppen voor advies. We helpen ze bij het schrijven van tenders, maar ook met het coördineren van projecten.

Meer lezen
Civaan ingenieurs en adviesbureau

Toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur & Civaan

De energietransitie, de nog steeds voortdurende digitale revolutie en vraagstukken rond drinkwater en riolering. Zonder goede ondergrondse infrastructuur geen oplossing voor deze drie actuele ontwikkelingen. Civaan speelt een centrale rol in de aanpak.

Meer lezen

Onze diensten

Coördinatie

Coördinatie

Civaan als coördinator voor civiele aannemers: dit gebeurt vooral in de ontwerpfase en de werkvoorbereiding en uitvoeringsfase. Kabels en leidingen valt contractueel vaak onder de conditioneringsfase. Dit is vaak belegd bij een omgevingsmanager. Toch vindt de meeste afstemming plaats met de technisch manager. Je bespreekt de raakvlakken en de doorlooptijden van de verleggingen , je initieert de overleggen met de netbeheerders en stuurt op planning de planning van de civiele aannemer.  

Lees meer
Begeleiden van tenders

Begeleiden van tenders

In de tender denken we mee in de strategie van de aannemer. We adviseren dan wat er wel of niet mogelijk is met kabels en leidingen. We werken trade-offs uit, waarmee de aannemer dan nog beter een afweging kan maken. Ook adviseren we in de doorlooptijden van netbeheerders en indien gewenst maken we meteen een inschatting van de verleggingskosten.

Raakvlakanalyses en Quikscan

Snelle maar zorgvuldige analyse van de ondergrond

Met de Quikscan van Civaan – geen typefout, maar vernoemd naar de oprichters van ons bedrijf Pepijn en Joris Quik – krijgt u vroeg in een traject een globaal overzicht van eventuele knelpunten als het gaat om de ondergrondse infrastructuur.

Verificatie van kabels en leidingen

Verificatie van kabels en leidingen

Als het goed is, worden kabels en leidingen aangelegd conform de afgegeven vergunning en de geldende Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) of met de nadere regels. Civaan meet of dat zo is.

Transitievraagstukken

Civaan adviseert overheden bij energievraagstukken. Dit zijn complexe vraagstukken waar veel maatschappelijke belangen spelen.  Civaan kan als onderdeel van dit geheel op thema`s die raakvlakken hebben met kabels en leidingen adviseren en begeleiden.

Maken van proefsleuven

Een initiatiefnemer is vanuit de CROW500 ontwerpfase verplicht om kabels en leidingen te lokaliseren. De gebiedsinformatie uit e onderzoeksfase geeft de theoretische ligging van kabels en leidingen aan, door proefsleuven te maken kan de werkelijke ligging worden vastgesteld. Civaan maakt voor u de proefsleuven en de analyse die hierbij hoort.

“Civaan levert op project- en portfolioniveau een flinke kwaliteitsslag, verlaging van risico’s en kosten op voor onze gemeente.“

Sebastiaan Olsman

Regisseur ondergrondse infrastructuur

“Civaan ontzorgt ons volledig in het lokaliseren, verleggen of inpassen van k&l in oeverconstructies“

Diederik Holtland

Technisch manager Beens Groep B.V.

“Een betrouwbare partner in combinatie met gedrevenheid en kunde.“

Jan Junte

Projectleider

“Met Civaan in de projectgroep heb ik geen omkijken naar kabels en leidingen!“

Gerrit Averesch

Senior projectleider