Over ons

Over ons

Wij zijn Civaan

Civieltechnische ingenieurs, specialisten in ondergrondse infratechniek

Kabels, leidingen, buizen.
Voor velen een ondoorgrondelijke wereld, voor ons bekend terrein.

Kabels, leidingen, buizen. Voor velen een ondoorgrondelijke wereld, voor ons bekend terrein. Civaan is een adviesbureau in de civiele techniek, met als specialisme de wereld beneden het maaiveld. We geven onze opdrachtgevers inzicht in de vaak ‘drukbevolkte’ Nederlandse ondergrond.

Die klanten zijn zowel overheden, nutsbedrijven als bouw- en infrabedrijven. Zij vinden de ondergrondse infrastructuur vaak lastige en ondoorzichtige materie, wij voelen ons juist thuis in de wereld van leidingen en kabels.

Nederland

Dichtstbekabelde land ter wereld

Het zou zomaar een vraag kunnen zijn bij good old Triviant: wat is het dichtstbekabelde land ter wereld. Het antwoord: afhankelijk van hoe je deze website bezoekt, het land waar u nu waarschijnlijk in zit, staat of ligt. Inderdaad, het gaat om Nederland.

Ons land ligt vol met duizenden kilometers ondergrondse leidingen en kabels. Als leek zie je die niet, maar zodra je als professional de grond gaat beroeren, kun je ze maar beter goed in beeld hebben.

En nu er steeds meer bouwplannen bij komen (zowel qua woningbouw en utiliteitsbouw als infraprojecten), gaat de schep ook steeds vaker de grond in.

Voorkomen van schade
aan kabels en leidingen

Uiteraard gaat het bij grote projecten niet letterlijk om een spade, maar eerder om een graafmachine. Des te groter zo’n machine, des te meer risico je loopt dat er ‘iets’ gebeurt zodra je gaat graven.

En we willen met z’n allen juist voorkomen dat er schade ontstaat aan kabels en leidingen. Het (straat)licht moet immers blijven branden, telefoon- en internetverbindingen zijn essentieel voor onze communicatie en het is overduidelijk dat we ook geen schade aan het waterleidingnetwerk of de riolering kunnen gebruiken.

Ondergrondse infrastructuur
in beeld brengen

Daar helpen wij onze klanten bij. Dat doen we ook graag
voor u. We brengen voordat werkzaamheden beginnen zorgvuldig in kaart hoe de infrastructuur onder de grond eruit ziet. Zodat u een zorgvuldig graafproces kunt inplannen; samen beperken we zo graafschade. Nog beter:
we voorkomen het.

Algemene civieltechnische ingenieurs

Hoewel ons specialisme ontegenzeggelijk bij ondergrondse infrastructuur ligt, zijn we overigens ook ‘gewoon’ in te schakelen als regulier civieltechnisch ingenieurs. Ook in dat geval fungeren we als schakel tussen en sparringpartner voor netbeheerders en gemeenten, provincies en andere overheden en bedrijven uit de infra-sector.

Opdrachtgevers doen een beroep op ons als ze zoeken naar ondersteuning als toezichthouder, projectleider tot aan het schrijven van bestekken. Als we het vertalen naar een processchema zoals dat bijvoorbeeld in de CROW 500 wordt gehanteerd: het komt erop neer dat Civaan actief is in de initiatiefase, de onderzoeksfase en in veel gevallen ook in de ontwerpfase van projecten. De werkvoorbereiding en de uiteindelijke uitvoeringsfase laten we over aan bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn.

Civaan

Historie

Civaan is op 8 maart 2017 gestart, maar kent een langere historie. Na in loondienst te zijn geweest bij BAM en Vitens, richtten we op 1 oktober 2015 SpiCon op, de voorloper van ons huidige bedrijf. Daarvoor bouwden wij - eigenaren Pepijn en Joris Quik – ervaring op bij verschillende partijen in de infrastructurele sector.

Ook Nutaan.nl en Regelmijnaansluiting.nl maken onderdeel uit van Civaan.

Nutaan.nl: nutsaansluitingen gedocumenteerd. In a nutshell.

Nutaan is de alles-in-één softwaretool voor nutsaansluitingen op projectniveau. Met Nutaan leveren we nutsbedrijven een overzichtelijk dashboard, waar u eenvoudig een dossier kunt opbouwen en een archief kunt beheren. Een onmisbare tool voor werkvoorbereiders, projectleiders én uitvoerders.

Nutaan.nl

Regelmijnaansluiting.nl: de schakel tussen professionele bouwers en netbeheerders. Goed geregeld.

Met Regelmijnaansluiting.nl regelen we voor aannemers, projectontwikkelaars en verbouwers aanvragen voor verschillende aansluitingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gas en elektra, maar ook water, stadsverwarming, riool, telefoon en internet.

Regelmijnaansluiting.nl