Overheden & Civaan / Onderzoeksfase

Bestaat er voor een project al een programma van eisen?

hero-home_wvw_5778@0,25x.webp
Overlegmoment

Dan kan Civaan aan de slag. We voeren een raakvlakkenanalyse uit. In deze zogenaamde Quikscan doen we onderzoek naar de kabels en leidingen in de ondergrond.

Met deze raakvlakkenanalyse vergelijken we de bestaande ondergrondse infrastructuur met de planning die in het pve staat. Kwaliteit, tijd en geld spelen een rol: past alles zoals gepland?

Met name de factor tijd is bepalend, want is er bij het maken van de plannen wel voldoende rekening gehouden met de verleggingsduur?

Voorspelbaarheid en zeker geen vertraging

Tijdens de initiatieffase van projecten wil iedere gemeente vertraging en andere onvoorziene extra kosten zoveel mogelijk voorkomen. Ook als het gaat om de ondergrondse infrastructuur. Een gemeente wil – net als iedere andere opdrachtgever – wil voorspelbaarheid in de projecten. Richting alle partijen, van netbeheerders en telecomaanbieders tot bouwers, gebruikers van het geplande werk en omwonenden aan toe.

Risico’s uitvoering uitsluiten met raakvlakkenanalyse

Het uiteindelijke doel van deze belangrijke onderzoeksfase, waar de raakvlakkenanalyse een vast onderdeel in zou moeten zijn, is dat projecten die in uitvoering komen goed in beeld komen. Zowel qua planning als op het gebied van technische uitvoering en financiën willen we risico’s zoveel mogelijk vooraf uitsluiten.

Schade ondergrondse infrastructuur voorkomen bij grondroeren

Het spreekt voor zich dat zorgvuldigheid bij grondroeren begint bij een grondige en uitvoerige analyse van bestaande kabels en leidingen. Alleen op die manier kunnen we schade aan die belangrijke ondergrondse infrastructuur immers voorkomen.

De Quikscan (raakvlakkenanalyse) van Civaan levert de volgende essentiële output op:

  • Een situatieschets met daarop de raakvlakken van kabels en leidingen gemarkeerd

  • Een document met daarin de raakvlakken van kabels en leidingen, de risico’s en maatregelen die nodig zijn. Plus een overzicht van de geschatte kosten