Civaan als coördinator voor projecten civiele aannemers

Werktekening

Na een (in)spannende tenderfase is het gelukt: jouw bedrijf mag het civiele werk uitvoeren. Gefeliciteerd!

Na de vreugde volgt meteen ook realisme: er moet een (uitvoerings)ontwerp komen. Daarbij komen kabels en leidingen direct in beeld, want die moeten conform het ontwerp meteen verlegd worden.

Om dit goed geregeld te krijgen, moet de coördinator precies weten wat er moet gebeuren. Civaan fungeert bij talloze uiteenlopende civiele projecten als coördinator voor civiele aannemers. We kennen de procedures. Gaan bijvoorbeeld na of de opdrachtgever als gesprekken voerde met de verschillende netbeheerders over het verleggen van de ondergrondse infrastructuur. En daarbij kijken we of de juiste procedures zijn gevolgd.

Daarnaast geven we in deze functie inzicht in waar je als aannemer staat tegenover kabel- en leidingnetbeheerders. Als het nodig is, helpen we je opdrachtgever met het proces rond een verzoek tot aanpassing (VTA/VTM), het opstellen van projectovereenstemmingen (POS) en aanverwante zaken die bij goed beheer van ondergrondse infrastructuur komen kijken.

In het planningsproces coördineren we de werkzaamheden. We sturen op tijdige verleggingen en informeren het projectteam over de voortgang van het werk. Ook kunnen we desgewenst poefsleuven maken (in eigen beheer van Civaan), waarmee we het ontwerpteam kunnen informeren over de exacte ligging van leidingen en kabels in X-, Y- en/of Z-coördinaten.

Mocht er in het kadaster een afwijkende ligging geregistreerd staan, dan melden we de juiste informatie meteen aan bij het kadaster.

Functies, taken en werkzaamheden van Civaan als coördinator

 • Analyseren van civiele werkzaamheden

 • Analyseren van (werkzaamheden aan) kabels en leidingen

 • In kaart brengen van verleggingen

 • Vaststellen van het proces voor kabels en leidingen, volgens AVOI en Telecommunicatiewet

 • Overleg voeren met netbeheerders

 • Overleg houden met projectteam civiele aannemer

 • Overleggen met omgevingsadviseur

 • Nuts-tracés vaststellen

 • Planning voor verlegging van de netbeheerders op hoofdlijnen opstellen

 • Bewaken van de planning

 • Ondersteuning bieden bij en controleren van bijlagen A en B (Kvv) van de projectovereenstemmingen

 • Eens per 14 dagen bespreken van de voortgang met het projectteam

Mocht er sprake zijn van een escalatie, dan schalen we op tijd naar projectmanager of als dat nodig is opdrachtgever.